Tervetuloa Bienvenido

Järjestämme pidennettyinä viikonloppuina meditaatio ja luonnon lääkekasveihin pohjautuvia retriittejä luonnonkauniilla Mallorcan saarella. Keskellä saarta oleva retrittimme on kaukana turistihälinästä; täällä on hyvä rauhoittaa mielensä ja vapautua hetkeksi arjesta. Järjestämme lisää retriittimatkoja vuonna 2017 pienissä 5-6 hengen ryhmissä. Tule mukaamme tutustumaan saaren saloihin ja ennen kaikkea omaan itseesi meditaation sekä puhdistavan ruokavalion avulla. Mukaasi saat terveen olon, kevyen mielen ja muistoksi uudenlaisen kokemuksen.

Retriitimme ohjelma

Ohjelma koostuu neljästä eri teemasta, jotka nivoutuvat yhdeksi kokonaisuudeksi

  1. Olet mitä ajattelet. Mielen tasapaino meditaation avulla, jossa yhdessä harjoitamme uudenlaista meditaatiotekniikkaa jolla saavutetaan mielen tasapaino. Mindless meditaatio -tekniikkamme perustuu mielen ja ajatusten nollatilan saavuttamiseen ja hetkessä elämisen taitoon, joka on edellytys oman tietoisuuden kasvulle. 
  2. Olet mitä syöt. Perehdymme luonnosta löytyvien lääkekasvien vaikutuksiin ihmistä hoitavina kokonaisuuksina ja niiden vaikutuksii oman mieleen ja kehon tasapainoon.  
  3. Olemme mitä syömme ja ajattelemme. Jaamme yhdessä ajatuksiamme ja kokemuksiamme henkisyydestä ja omasta tietoisuudestamme. Keskustelemme siitä, kuinka meditaatio ja itseoivaltaminen sekä oikeanlainen ruokavalio parantaa elämänlaatuamme. 
  4. Olemme kaikki energiaa. Yksi on kaikki ja kaikki on yksi. Tämä universaali kirjoittamaton laki ohjaa meitä kaikkia riippumatta taustoistamme kuten uskonto, tiede, kansallisuus, perinteet jne. Itsensä oivaltaminen meditaation avulla auttaa meitä vastaamaan ikivanhoihin kysymyksiin: Kuka minä olen? Mistä minä tulen? Mikä on elämäni tarkoitus?  

Meditaatio ja luonnon lääkekasvit yhdessä

Meditaatio ja luonnon lääkekasvit yhdessä antavat parhaan mahdollisen hyödyn ja elämyksen vaihtoehtoisena itsehoitomuotona. Käytämme myös Euroopassa ja Etelä-Amerikassa tunnettuja tieteellisesti tutkittuja perinteisiä lääkekasveja, joiden vaikutus on todistettavasti erittäin myönteinen henkisen ja ruumiillisen hyvinvoinnin kannalta. Paikkamme kaunis luonto tekee syvän vaikutuksen mielen hyvinvointiin.

Pari esimerkkiä luonnon lääkekasveista, jotka ovat mukana ohjelmassa 

  1. Ajos Sacha, jonka parantavat vaikutukset ovat laajalti tiedossa alkuperäiskansojen keskuudessa. Tämä kasvi alentaa tulehduskipuja, tappaa viruksia, alentaa kolesteloria ym. Kasvin sanotaan karkoittavan pahoja henkiä ja shamaanit ovat käyttäneet sitä kautta aikojen auttaakseen ihmisiä.
  2. Reishi on myös Suomessa tunnettu kasvi nimeltään lakkakääpä. Lisätietoa löytyy ositteesta https://lakkakaapa.blogspot.fi/p/mika-ihmeen-lakkakaapa.html
  3. Lisäksi ruokavalio on kasvispainoittenen ja suosimme retriitillä orgaanisesti tuotettuja kasveja sekä hedelmiä.

 Olemme kaikki energiaa ja  osa tätä universaalia maailmankaikkeutta. Ajatuksemme ovat siten myös energiaa. Onhan tiedetty jo vuosituhansia kuinka suuri ajatuksen voima on ja että kaikki tekomme alkavat ajatuksistamme. Voiko siis olla olemassa ajatuksetonta  tilaa ja voiko sellaiseen tilaan päästä joogan ja meditaation avulla? Vastaus on kyllä. Lukuisissa eri meditaatiotekniikoissa pyritään juuri tähän tilaan.  Tavoitteena on saavuttaa ensin olemassaolon nykyhetki, ilman että mietimme menneisyyttä tai tulevaisuutta ja mielemme on tyhjä ulkoisen minän sekä tilan häiriöistä. Tämä mieletön ja ajatukseton tila on ensiaskel korkeamman tietoisuuden kehitykselle, joka on kaikkien saavutettavissa. Mielettömässä meditaatioharjoituksessa emme käytä mitään tiettyä tekniikkaa emmekä pakota mieltämme tai kehoamme mihinkään tiettyyn luonnottomaan kaavaan joka on meille luonnotonta. Lähtökohtanamme on yksilö. Olemme kaikki omia mestareitamme ja opettajiamme, siksi olemme luoneet loistavan ja rauhallisen ympäristön, jossa otamme huomioon ihmisen yksilönä ja kunnioitamme jokaista omana itsenään. Annamme jokaiselle vapauden oivaltaa itse ohjatusti mikä on oma parastapa saavuttaa oma sisäinen minä, rauha ja vapaus.  

Keitä me olemme

''Olemme tavallisia ihmisiä''

Bernarda asuu Mallorcalla ja on kahden lapsen äiti. Hän on pitkänlinjan henkisen tien kulkija ja hän on ollut useana vuotena Etelä-Amerikassa mestareiden opissa. Hän tuntee kasvimaailman ja kasvien parantavan voiman. Bernardalla on kyky ja ainutlaatuinen halu auttaa ihmisiä. Monet ovatkin saaneet hänen kauttaan vastauksia ja apua "vaivoihinsa". Hän on mm. auttanut ihmisiä, joilla on jotain riipuvuuksia kuten alkoholi ja huumeet. Bernardalla on todelliset parantajan luontaiset kyvyt ja jopa lääkärit ja psykiatrit ovat saaneet häneltä ohjausta omaan työhönsä ja elmään.

Isto on myös henkisen tien kulkija, joka asuu Helsingissä. Hänkin on matkustellut muutamana vuotena Etelä-Amerikassa ja tutustunut alkuperäiskansojen tapoihin ja kulttuureihin. Näiden kokemusten innoittamana Isto on tutkinut henkisyyttä ja tietoisuutta. Meditaatio ja jooga kuuluvat hänen jokaiseen päivään. Meditaation opettamisen ja itseoivaltamisen avulla, Istolla on kyky auttaa ihmisiä vapautumaan nykyhetkeen elämää rajoittavista menneisyyden muistoista sekä kokemuksista.

Mikä meitä yhdistää. Meillä molemmilla on ollut Etelä-Amerikassa sama opettaja ja mestari. Viime kesällä 2016 päätimme yhdessä järjestää retriittejä Mallorcalla. Tässä loistavassa luonnonläheisessä ympäristössä tietomme ja voimavaramme yhdistyvät ja voimme tarjota niitä ihmisille, jotka ovat kiinnostuneita omasta hyvinvoinnistaan. 

Me emme kuulu mihinkään lahkoon, uskonnolliseen tai poliittiseen järjestöön, emme myöskään ota kantaa näihin ikuisiin kiistakysymyksiin.